پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با توجه به اهداف‌ و وظایف خود به منظور توسعه و استحکام روابط علمی با پژوهشگران حوزه و دانشگاه و به منظور اشاعه مدیریت اسلامی، دوفصلنامه علمی«مطالعات دین، معنویت و مدیریت» را بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه تعیین اعتبار مجلات و نشریات علمی منتشر می‌کند.

اولین شماره نشریه در سال 1391 با عنوان اسلام و مدیریت منتشر شد و از شماره 17 با عنوان مطالعات دین، معنویت و مدیریت منتشر می‌شود.

تمامی مقالات این نشریه پیش از شروع داوری در سامانه سمیم نور مشابهت‌یابی می‌شود.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.


   درباره مجله

 • کشور محل چاپ:ایران
 • ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • فرمت:چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی 6698-2345
 • قابل دسترسی از: rihu.ac.ir ،  noormags.ir ،  isc.gov.ir ،  magiran.com
 • درصد پذیرش مقالات:40%
 • وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • نوبت های چاپ:دو فصلنامه
 • دسترسی قبلی:بلی
 • زبان مجله:فارسی(چکیده انگلیسی)         
 • حوزه تخصصی: مسایل مدیریت و سازمان با رویکرد اسلامی
 • هزینه ارسال مقاله: رایگان
 • هزینه چاپ مقاله:خیر
 • نوع مجله:علمی
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات:بلی
 • نمایه شده:بلی
 • نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل دو داور
 • زمان داوری:بین سه تا شش ماه
 • ایمیل مجله:
 • islam&management@rihu.ac.ir

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، 15-16، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-174 

3. راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت

صفحه 51-69

علیرضا میرآخوری؛ کیومرث احمدی؛ میر علی سید نقوی؛ عادل صلواتی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2345-6698
شاپا الکترونیکی
2588-4697

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان