طراحی الگوی توصیفی تصمیم گیری در چالش‌های اخلاقی در مدیریت با تاکید بر اخلاق کاربردی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی طلوع مهر

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فم

10.30471/im.2021.7127.1222

چکیده

امروزه فلاسفه اخلاق بیشتر به مسائل و اموری می‌پردازند که کانون بحران‌ها و معضلات عملی اخلاق باشند. اخلاق کاربردی حوزه ای از اخلاق که قرابت بسیاری با مدیریت و چالش‌های اداره سازمانها دارد. در این مقاله، با استفاده از روش دلالت پژوهی و روش تحلیل مضمون، الگوی توصیفی تصمیم گیری در چالش‌های اخلاقی در حوزه مدیریت تبیین می‌گردد بر این اساس، 4نوع چالش اخلاقی شناسایی شده که از ترکیب دو عامل دشواری(در مقابل آسانی) و پیچیدگی(در مقابل سادگی) بدست می آیند. یافته‌های تحقیق نشان میدهد مشکل بودن تصمیم گیری در چالش‌های اخلاقی بیش از آنکه به دشواری یا آسان بودن تصمیم گیری بستگی داشته باشد، از پیچیدگی یا سادگی در شناخت تصمیم درست ناشی می‌شود. و لذا مدیران باید تلاش نمایند چالش‌های پیچیده و دشوار به چالش‌های ساده و آسان تبدیل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a descriptive pattern of decision-making in ethical challenges of management with emphasis on applied ethics

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein bagherifard 1
  • abdollah tavakoli 2
1 Faculty member of Tolo Mehr Azao Higher Education Institute
2 Faculty member of Hozeh Research Institute and University
چکیده [English]

Currently, the philosophers of ethics are more concerned with issues and affairs that are the focus of crises and practical problems of ethics. Applied ethics is a field of ethics that is closely related to the management and challenges of running organizations. In this research paper, the descriptive pattern of decision making in ethical challenges in the field of management is explained by using the implication research method and thematic analysis method. Therefore, four types of ethical challenges have been identified which are obtained by combining the two factors of that difficulty (vs. ease) and complexity (vs. simplicity). Research findings showed that the difficulty of making decisions in ethical challenges, rather than depending on the difficulty or ease of decision making, it comes from the complexity or simplicity of knowing the right decision. The difficulty of decision – making is also caused by the concern for jeopardizing the individual interests of the decision maker, so managers should try to turn complex and difficult challenges into simple and easy ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • applied ethics
  • ethical challenges
  • descriptive model
  • content analysis
  • decision making