تماس با ما

شماره نمابر 32803090-025

آدرس: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، بعد از دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تلفن:   32111329-025

                        E-mail: Islam&Management@rihu.ac.ir

URL: www.im.rihu.ac.ir


CAPTCHA Image