نویسنده = ابراهیم رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تاثیر اخلاق اسلامی کار بر تمایل به سوت زنی و افشاگری

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-152

فرانک صفری شاد؛ ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی