نمایه نویسندگان

آ

 • آقامحمدی، جواد تحلیل استنادی مقالات منتشر شده دوفصلنامه اسلام و مدیریت طی سال های 1391 تا 1396 [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 60-75]

ا

 • امینی، سید جواد دلالت پژوهی الگوی ارزشیابی خط‌ مشی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 25-49]

ت

 • توکلی، عبدالله بررسی وضعیت سیاست‌گذاری نظام آموزش حوزه‌های علمیه افغانستان [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 1-20]

ث

 • ثابت، عباس بررسی نقش هویت سازمانی و هویت دینی در پیشگیری از بروز فساد اداری [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 153-177]
 • ثابت، محمد رضا بررسی نقش هویت سازمانی و هویت دینی در پیشگیری از بروز فساد اداری [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 153-177]

د

 • داودی، محمد الگوی صداقت‌سازمانی در یکی از نهادهای انقلابی از منظر رهبران ج.ا.ا [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 75-99]

ر

 • رحمانی، نیما معرفی سازمان سنت گرا (سازمان مبتنی بر سنن الهی-اجتماعی) درمقایسه با سازمان نیوتنی و کوانتومی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 75-90]
 • رحیمی، ابراهیم تحلیل تاثیر اخلاق اسلامی کار بر تمایل به سوت زنی و افشاگری [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 135-152]
 • رضایی، ابوالقاسم تبیین عوامل مؤثر بر ایجاد انسجام گروهی در نیروهای نظامی از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 30-50]

ز

 • زارع، علی دلالت پژوهی الگوی ارزشیابی خط‌ مشی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 25-49]
 • زین الدینی، مجید الگوی صداقت‌سازمانی در یکی از نهادهای انقلابی از منظر رهبران ج.ا.ا [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 75-99]

س

 • سلیمانی، فاطمه فرآیند تحول و مدیریت آن در سازمان های آموزشی از دیدگاه اسلام [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 45-60]

ش

ص

 • صفری شاد، فرانک تحلیل تاثیر اخلاق اسلامی کار بر تمایل به سوت زنی و افشاگری [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 135-152]
 • صمدی میارکلائی، حسین مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 30-45]
 • صمدی میارکلائی، حمزه مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 30-45]

ع

 • عامری منش، زهرا بررسی رابطه ی بین بدبینی سازمانی با عملکرد کارکنان با نقش تعدیلگر اخلاق حرفه ای در بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه(ع) مشهد [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 60-75]
 • عباسی، داود تعیین مفاهیم و مقولات بنیادین تعیین "هدف" در سازمان بر اساس نظام های ارزشی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 51-74]
 • عباسی رستمی، نجیبه تحلیل تاثیر اخلاق اسلامی کار بر تمایل به سوت زنی و افشاگری [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 135-152]

ق

 • قربانلو، محسن تعیین مفاهیم و مقولات بنیادین تعیین "هدف" در سازمان بر اساس نظام های ارزشی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 51-74]
 • قربانی، محمود بررسی رابطه ی بین بدبینی سازمانی با عملکرد کارکنان با نقش تعدیلگر اخلاق حرفه ای در بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه(ع) مشهد [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 60-75]

ک

 • کاس آقائی، ندا تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی تعهد کارکنان مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 101-134]
 • کهن، نبی اله تبیین عوامل مؤثر بر ایجاد انسجام گروهی در نیروهای نظامی از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 30-50]

گ

 • گودرزی، اکرم فرآیند تحول و مدیریت آن در سازمان های آموزشی از دیدگاه اسلام [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 45-60]

م

 • محمدی، حامد مطالعه تحلیلی یکپارچگی بین گفتار و رفتار مدیران دولتی از منظر اسلام و غرب [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 5-23]
 • مومنی، حسین بررسی وضعیت سیاست‌گذاری نظام آموزش حوزه‌های علمیه افغانستان [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 1-20]

و

 • ولیخانی دهاقانی، ماشاالله تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی تعهد کارکنان مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 101-134]

ه

 • هاشمی، جلیل تحلیل استنادی مقالات منتشر شده دوفصلنامه اسلام و مدیریت طی سال های 1391 تا 1396 [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 60-75]
 • هاشمی، زیور بیگم تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی تعهد کارکنان مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 101-134]