مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

عضو هیات علمی

10.30471/im.2021.7712.1246

چکیده

نظام اداری ایران متاثر از پارادایم های مدیریتی حاکم بر جوامع اداری، یعنی مدیریت دولتی سنتی(اداره امور عمومی)، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب است. هر یک از این پارادایم ها دارای محاسن و معایبی است که از بکارگیری مطلق آن در نظام اداری برحذر می دارد این پارادایم ها دارای عناصری است که می توان با استفاده از آن ها در تحقیقات، نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی را استنتاج کرد. پرسش اصلی آن است که بر اساس آموزه های اسلامی، نظام اداری دارای چه زیرساخت هایی است؟ هدف اصلی ارائه مبانی نظام اداری اسلام است. از این رهگذر مشخص می شود چه میزان از پارادایم های موجود در نظام اداری با آموزه های اسلامی همخوانی دارد، در این تحقیق، اندازه و میزان دخالت دولت(حداکثری یا حداقلی)، ماهیت مناصب اداری، ماهیت انسان ، جایگاه مردم، جایگاه بهره وری ، اهمیت هر یک از فرآیند ها و خروجی ها، جایگاه کنترل فرآیندها و خروجی ها، تمرکز و عدم تمرکز، عقلانیت و سرانجام عدالت در نظام اداری تا حدودی مشخص می شود، روش تحقیق، تحلیلی و استنباطی با محوریت منابع اسلامی و راهبرد آموزه محوری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foundations of Administration System from the Perspective of Islamic Teachings Author

نویسنده [English]

  • ali pirooz
a
چکیده [English]

Iran's administrative system is influenced by the management paradigms governing administrative communities, i.e., traditional public administration (public affairs administration), modern public administration and good governance. Each of these paradigms has merits and demerits that prevent its absolute use in the administrative system. These paradigms have elements that can be used in research to infer the administrative system from the perspective of Islamic teachings. The main question is that based on Islamic teachings, what kind of infrastructure does the administrative system have? The main goal is to present the basics of Islamic administrative system. In this way, it is clear how much of the existing paradigms in the administrative system are consistent with Islamic teachings. In this research, the size and extent of government involvement (maximum or minimum), the position of the structure and managers and the nature of administrative positions, human nature, the position of people, the position of productivity, the importance of each of the processes and outputs, the position of controlling processes and outputs, concentration and lack of concentration is somewhat defined in the administrative system. The research method is analytical and inferential based on Islamic sources and teaching strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative system
  • Public Administration
  • Good governance
  • Foundations of Islamic administrative system
  • Public affairs administration