شناسایی و اولویت‏ بندی مؤلفه ‏های اخلاق حرفه‎ای مدیران بر اساس نهج البلاغه (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

10.30471/im.2021.7589.1242

چکیده

در منابع دین اسلام به خصوص قرآن و نهج‏البلاغه به همه بایدها و نبایدها و الزامات زندگی فردی و اجتماعی انسان پرداخته شده است. اصول و بسترهای اخلاق حرفه‏ای نیز که بحث نسبتاً جدیدی در مشاغل، ادارات و سازمان‌ها می‏باشد حدود 1400 سال پیش توسط دین اسلام مورد توجه قرار گرفته است و می‏توان با رجوع به منابع اسلامی پاسخ‌های تخصصی و کارشناسی برای مسایل مرتبط با اخلاق حرفه‏ای به دست آورد. نامه‌ی امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر فرماندار مصر، از بارزترین مصادیق مؤلفه‏های اخلاق حرفه‏ای مدیران و کارگزاران حکومتی در منابع اسلامی می‏باشد که در آن ویژگی‏های اساسی یک مدیر و کارگزار حکومتی بیان گردیده است.
هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‏بندی مؤلفه‏های اخلاق حرفه‎ای مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع) می‌باشد. ابزار جمع‏آوری اطلاعات در این تحقیق مصاحبه و پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته است که سؤال‌های پرسش‌نامه پس از مطالعه و مرور ادبیات موضوع و استخراج مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای از کتاب شریف نهج‌البلاغه که شامل خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های امیرالمؤمنین (ع) تنظیم و برای نظریه‌آزمایی؛ سوال‌های پرسش‌نامه پس از سنجش روایی و پایایی آن، بین نمونه آماری توزیع شد. اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش‏های آماری توصیفی و استنباطی مورد طبقه‏بندی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‏دهد که مؤلفه‌ی «تأمین مالی کارکنان» اخلاق حرفه‌ای بیشترین اهمیت و مؤلفه‌ی «شایسته‌سالاری و اهلیت‌گرایی» اخلاق حرفه‌ای کمترین اهمیت را نسبت به سایر مؤلفه‌ای 25 گانه اخلاق حرفه‌ای را دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of the Professional Ethics of Managers Based Nahj Al-Balagha (Case Study: Social Security Organization of East Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Karim Egandari 1
  • Mojtaba Ramazani 2
  • Khosro Bakhshalizadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, PO. BOX, 19395-3697 Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University of Bonab, Bonab, Iran
3 Ph.D Student, Department of Law, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In the Islamic sources, especially, the Quran and Nahj al-Balagha all the dos and don'ts and requirements of personal and social life is considered. Substrate principles and professional ethics, which is a relatively new issue in businesses, agencies and organizations had been noticed by Islam about 1,400 years ago and issues relating to professional ethics could be answered by referring to the Islamic sources. The letter of Imam Ali (AS) to Malek, governor of Egypt, is one of the most well-known sources for the professional ethics that states the basic features of a governmental administrators and managers. The aim of the research is to identify and prioritize the professional ethics of executives from the viewpoint of Imam Ali (AS). The data collected through interviews and questionnaire developed by the researchers. After the literature being reviewed, professional ethics extracted from the Nahj al-Balagha, which includes sermons, letters and wisdom of Imam Ali (AS). The validity and reliability of the questionnaire, the sample was distributed. Then, after checking the validity and reliability of the questionnaire, it was distributed. Information obtained from the questionnaires using descriptive and inferential statistical methods were classified and analyzed. The results showed that the most important component belongs to "financing of employees' and " merit and qualification-oriented "obtained the lowest priority among the 25 components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Morality
  • Occupational Ethics
  • professional ethics
  • Nahj al-Balagha