فراترکیب معیارهای بازاریابی اسلامی در عرصه تبلیغات

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

دانشگاه حضرت معصومه (س)

10.30471/im.2021.7565.1240

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به رشد تولید کالاها و خدمات در کشورهای اسلامی و حضور مسلمانان در بازار‌های جهانی، انجام تبلیغات مبتنی بر آموزه‌های اسلامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر آمیخته بازاریابی اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، این پژوهش به شناسایی و استخراج اصول و شاخص‌های بازاریابی اسلامی در زمینه تبلیغات برای فروش از منابع علمی موجود می‌پردازد. بدین منظور مطابق با رویکرد تفسیری و روش فراترکیب کیفی که یکی از انواع روش‌های فرامطالعه است پس از جستجوی اولیه و یافتن منابع مرتبط با موضوع تبلیغات فروش در اسلام از 100 منبع اولیه، تعداد 27 منبع پالایش و انتخاب شد. با مطالعه منابع منتخب، هفت مؤلفه و 31 شاخص استخراج گردید که پس از پالایش و دسته‌بندی مجدد آنها و نظرخواهی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی و مدیریت، 29 شاخص توسط این خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد که می‌توان شاخص‌های اسلامی برای تبلیغات فروش را در هفت مؤلفه «قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده نفی سبیل، اصل اعتدال و میانه‌روی، اصل عدالت، ارزش و تقدس کار، اصل کرامت انسانی» دسته‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-synthesis study of Islamic marketing criteria in the field of advertising

نویسندگان [English]

  • Fatemeh alsadat Noorbakhsh
  • Rasoul Abbasi
Hazrat-e Masoumeh University
چکیده [English]

In recent years, due to the increasing production in Islamic countries and the presence of Muslims in global markets, Islamic-based advertising is considered as one of the most important core nuclei of the marketing mix in Islamic marketing. In this research, the principles and indicators of Islamic marketing in the field of sales advertising have been identified and extracted. For this purpose, in accordance with the qualitative meta-synthesis method, which is one of the types of meta-study methods, after a primary search and finding sources related to the issue of sales advertisement in Islam, out of 100 primary sources found, 30 sources have been refined and selected. Using these sources, seven components and 31 indicators were extracted. After refinement and reclassification, 29 indicators were approved by professors of management and Islamic economy. The findings of this study showed that Islamic indicators for product advertising can be divided into seven components:» rule of no loss, rule of negation of ambiguity, rule of negation of alien domination, principle of moderation, principle of justice, value and holiness of work, principle of human dignity«.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commerce in Islam
  • Criteria of Islamic Marketing
  • Islamic indicators of sales advertising
  • Meta synthesis