ضرورت سازمان در مدیریت امر به معروف و نهی از منکر

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

گروه فقه وو مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز

10.30471/im.2020.5238.1162

چکیده

تجربه های تاریخی و اجتماعی ثابت کرده است که هنجارها و ارزش‌های اجتماعی حتی اگر بر مبانی عقلی و شرعی محکمی استوار باشند اگر به شیوه ای درست مدیرت نشوند می‌توانند بی‌نتیجه و بلکه دارای نتایج معکوس برای جامعه باشند و به ضد ارزش و ناهنجاری تبدیل شوند و امر به معروف و نهی از منکر نیز از این مسئله مستثنا نیست این پژوهش با اشاره به مشکلات و آسیب‌هایی که در روش‌های اجرای امر به معروف در طول تاریخ وجود داشته است ضرورت مدیریت این دو اصل بنیادی را با شیوه‌های متناسب با جوامع گسترده و پیچیده امروزی مورد تحقیق قرار می‌دهد و مدیریت سازمانی را به عنوان کارآمدترین روش برای مدیریت اجرای آن‌ها معرفی می‌کند و ابتدا از آیات 104 سوره آل‌عمران و 140 سوره حج برای تایید روش سازمانی به روش فقهی و تفسیری استظهار می‌کند و نیازمندی اجرای این دو اصل به صلاحیت‌های علمی و اخلاقی را نیز به عنوان دلیلی عقلی در تایید ضرورت سازمان در اجرای آن ها مطرح می‌سازد و سپس نقاط قوت مدیریت سازمانی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر را با استفاده از شواهد تاریخی در سه عنوان زیر به بحث می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of the Organization in managing the good and forbidding the evil Author

نویسنده [English]

  • r r
3
چکیده [English]

Historical and social experiences have proven that social norms and values even if they are based on solid intellectual and religious foundations, if they are not managed in a proper way, they can be ineffective and have opposite results for the society and become anti-value and abnormality, and the command of good and forbidding evil is not excluded from this issue. This research, referring to the problems and damages that have existed in the implementation methods throughout history, investigates the necessity of managing these two fundamental principles with methods appropriate to today's vast and complex societies. It introduces organizational management as the most efficient method to manage their implementation and first of all, it highlights verses 104 of Surah Al-Imran and 140 of Surah Hajj to confirm the organizational method in a jurisprudential and interpretive way, and the need for the implementation of these two principles requires scientific qualifications. It puts forward ethics as a rational reason to confirm the necessity of organization in their implementation and then, discusses the strengths of organizational management in the implementation of good and forbidding evil using historical evidence in the following three tropics: 1) not having the problems of individual method, 2) the possibility of questioning and answering, 3) having social support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational management
  • organization
  • Hisbah
  • Sharia
  • community
  • Commanding the good
  • Forbidding the bad