مقالات دوره نهم شماره 17(بهار و تابستان 1399 ؛ تعداد ۱۲ مقاله) نهایی شده است
11. شناسایی و تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اخلاق‌مدار کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) در پرتو سیره امام علی (ع) با تمرکز بر رعایت عدالت در مواجهه با جامعه هدف

مهلا السادات حسینی؛ علی اصغر پورعزت؛ علی رضائیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400