دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات دوره نهم شماره 17(بهار و تابستان 1399 ؛ تعداد ۱۲ مقاله) نهایی شده است
1. تاثیر سبک مدیریت اسلامی‌بر توانمندسازی کارکنان شاغل در شورای مدیریت حوزه علمیه قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

صادق لک زایی


2. ضرورت سازمان در مدیریت امر به معروف و نهی از منکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1398

عبدالحسین رضایی راد


3. پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی و هوش معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

عطیه بحرانی؛ زهرا فروتنی


4. تدوین مدل شش‌ضلعی تقلب مالی با رویکرد اسلامی: بررسی اهمیت و تعامل اجزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

حسین رجب دری


5. بررسی تأثیر دوگانه تعهد به ارزش‌های اسلامی و عناصر ارزیابی عملکرد بر اثربخشی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

امید مهدیه؛ انسیه عبدالهی نورعلی


6. تواضع فرهنگی به عنوان پیشایندی برای یادگیری کارآفرینانه در پارادایم استراتژی باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

بهزاد محمدیان


7. طراحی الگوی توصیفی تصمیم گیری در چالش‌های اخلاقی در مدیریت با تاکید بر اخلاق کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

محمد حسین باقری فرد؛ عبدالله توکلی


8. بررسی رابطة میان هوش هیجانی و ترومای سازمانی: رویکردی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

فرحناز آهنگ؛ فاطمه مالکی طبس؛ حسن غفاری؛ گلبهار پورانجنار


9. ارزیابی تطبیقی نقش‌های مدیریتی بر مبنای شفافیت سازمانی و ارائه مدل بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

علی ملائی فرد؛ مسعود پورکیانی؛ ملیکه بهشتی‌فر؛ فرزانه بیگ زاده عباسی


10. فراترکیب معیارهای بازاریابی اسلامی در عرصه تبلیغات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

فاطمه السادات نوربخش؛ رسول عباسی


11. شناسایی و تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اخلاق‌مدار کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) در پرتو سیره امام علی (ع) با تمرکز بر رعایت عدالت در مواجهه با جامعه هدف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

مهلا السادات حسینی؛ علی اصغر پورعزت؛ علی رضائیان


12. آسیب‌شناسی مدیریت جهادی در ارتش ج.ا.ا مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

منصور قرنی تمای؛ شعبان مرادی


13. شناسایی و اولویت‏ بندی مؤلفه ‏های اخلاق حرفه‎ای مدیران بر اساس نهج البلاغه (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

کریم اسگندری؛ مجتبی رمضانی؛ خسرو بخشعلی زاده


14. مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

علی آقا پیروز


15. بررسی تأثیر باورهای دینی بر عملکرد پایدار کسب و کار با نقش واسطه‌ای نظام آراستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

اردلان فیلی؛ مهین تقی ملائی؛ عباس ثابت


16. بررسی استعاره های سازمان با تأکید بر پیش فرض‌های هستی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

احسان رحیمی خورزوقی


17. الزامات نهادینه سازی فرهنگ پاسداری در اعضاء سپاه با ابتناء بر تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

مهدی قمی


18. تحلیلی قرآنی از تاثیر شواهد عینی بر رفتار؛ معرفی یک مدل توصیفی رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

علی عبدالهی نیسیانی؛ احمد عباسی فرد


19. هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن بر مدیریت فرایندهای سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

حسین پرکان


20. ‌تبیین و مقایسه پیش‌فرض‌های جهان بینی در رویکرد‌های اسلا‌می و غربی: کاربرد در سازمان و مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

جعفر ترک زاده؛ تورج درخشان فر؛ سمیه مزگی نژاد


21. الگوی اعتماد سیاسی در نهج البلاغه با استفاده از راهبرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

ابراهیم محمدی قراسویی


22. تبیین رویکرد چابکی سازمانی مبتنی بر آموزه‌های دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

محسن میری؛ محمدمهدی مهتدی؛ مهدی حسنوند مفرد


23. راهبردهای رهبری آموزشی در سیره امام محمد باقر (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

سید محمد مقدس


24. شناسایی اصول مدیریت در نهادهای دینی: مطالعه موردی مسجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

رسول عباسی؛ علی نقی امیری