کلیدواژه‌ها = نهج‌البلاغه
تعداد مقالات: 6
1. طراحی الگوی مدیریت استعداد مبتنی بر نهج‌البلاغه

دوره 8، 15-16، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-132

سعید محمدی؛ اردشیر شیری؛ محمد تابان


2. دلالت پژوهی الگوی ارزشیابی خط‌ مشی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-49

سید جواد امینی؛ علی زارع


3. تبیین عوامل مؤثر بر ایجاد انسجام گروهی در نیروهای نظامی از دیدگاه نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 30-50

نبی اله کهن؛ ابوالقاسم رضایی


4. بایسته های اخلاقی مدیریت اماکن مذهبی با رویکرد نهج البلاغه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 113-138

محمدحسین رحمتی؛ نفیسه بلاغت نیا


5. الگوی مفهومی تفکر استراتژیک در کسب و کارها از دیدگاه امام علی در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 53-87

علی‌اصغر شیره‌پز آرانی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد محمودی میمندی؛ محمدتقی امینی