کلیدواژه‌ها = ارزش‌های اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر دوگانه تعهد به ارزش‌های اسلامی و عناصر ارزیابی عملکرد بر اثربخشی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

امید مهدیه؛ انسیه عبدالهی نورعلی


2. تحلیل تاثیر اخلاق اسلامی کار بر تمایل به سوت زنی و افشاگری

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-152

فرانک صفری شاد؛ ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی