کلیدواژه‌ها = مدیریت اسلامی
تعداد مقالات: 17
1. امکان سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان های دولتی استان فارس

دوره 8، 15-16، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-49

جعفر ترک زاده؛ غلامرضا غلامی؛ سمیه مزگی نژاد


4. الگویی برای شناسایی مؤلفه‌های تقوای سازمانی از دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-70

حمیدرضا قاسمی؛ حسین سریرپناه


5. قواعد ساده رفتار از منظر قرآن کریم (مطالعه موردی سوره بقره): کاربست در سازمان و مدیریت

دوره 5، شماره 8و9، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-102

جعفر ترک زاده؛ زینب پیروی نژاد


6. معیارهای شایستگی مدیران با استفاده از رهنمودهای امام علی در نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 139-159

محمدرضا نورمحمدی؛ جواد نیک معین


8. بررسی تطبیقی مفهوم کایزن در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-109

روح‌اﷲ تولایی؛ حسین رجب دری


9. بررسی مقایسه‌ای مدیریت تعارض از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب علمی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-138

افشین میری؛ پروانه ولوی؛ مریم شیخ آزادی


10. مفهوم‌پردازی معنویت سازمانی از منظر نهج‌البلاغه: کاربست استراتژی نظریه داده‌بنیاد

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-162

مهدی محمدی؛ قاسم سلیمی؛ زینب پیروی نژاد


14. بررسی مقایسه‌ای رویکردهای غربی و اسلامی به انگیزش: به سوی توسعه دانش بومی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-30

جعفر ترک زاده؛ فاطمه زینلی


15. مدیریت اسلامی در ایران: بسترها و پیدایش

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-47

حسن عابدی جعفری؛ علیرضا سبزیکار


16. تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-59

رسول عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ ابوالحسن فقیهی


17. تأملی بر رابطه فضیلت و صلاحیت در مدیریت اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 61-77

علی نقی امیری؛ عباس رشنوادی