کلیدواژه‌ها = سازمان
تعداد مقالات: 6
1. ضرورت سازمان در مدیریت امر به معروف و نهی از منکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1398

عبدالحسین رضایی راد


2. بررسی استعاره های سازمان با تأکید بر پیش فرض‌های هستی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

احسان رحیمی خورزوقی


3. تعیین مفاهیم و مقولات بنیادین تعیین "هدف" در سازمان بر اساس نظام های ارزشی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-74

محسن قربانلو؛ داود عباسی


4. تبیین انگارۀ سازمان تقوامحور از منظر اسلام

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-52

علی اصغر سعدآبادی