کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-40

میثم دهناد؛ یوسف محمدی مقدم؛ بهزاد شوقی؛ سید مصطفی مرتضوی