نویسنده = احسان رحیمی خورزوقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی استعاره های سازمان با تأکید بر پیش فرض‌های هستی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

احسان رحیمی خورزوقی